Miljøpolitik

MiljøSom førende skilteproducent vedkender Skiltefabrikken Svendborg sig sit ansvar på miljøområdet og vil arbejde for at beskytte miljø og klima i forbindelse med virksomhedens drift og fortsatte udvikling gennem en systematisk indsats og ansvarlig omgang med de anvendte ressourcer.


Skiltefabrikken Svendborgs værdisæt på miljøområdet udmøntes i følgende politik:

–  Virksomhedens miljøpolitik tager udgangspunkt i den til enhver tid gældende lovgivning.

 –  Virksomheden skal drives med fokus på mindst muligt ressourceforbrug og belastning af miljøet.

–  Alle relevante medarbejdere skal motiveres og inddrages aktivt i det daglige miljøarbejde.

–  Aktivt forholde sig til vores produkters klimapåvirkning og arbejde for at minimere det bidrag, som hidrører fra virksomhedens aktiviteter.

–  Påvirke andre led i værdikæden til at fremme klimahensyn i vores produkter.

–  Anvendelse af unødige emballager og hjælpestoffer søges reduceret i dialog med leverandører og kunder, således at der under hensyntagen til virksomhedens konkurrenceforhold vælges de mindst miljøbelastende former.

–  Skiltefabrikken Svendborg deltager via organisationssamarbejde aktivt i udviklingstiltag for reduktion af de for produktionen uundgåelige miljøbelastninger.

–  Der skal via interesseorganisationerne arbejdes for, at fremtidig miljølovgivning harmoniseres indenfor EU, og tilrettelægges på et afbalanceret grundlag.

–  Virksomhedens miljøpolitik skal være synlig internt og eksternt.

 

 

Vi er klar til at hjælpe
Ring 62 21 92 00

Det er da værd at skilte med
alt det du er god til?