Facadebogstaver

Det første indtryk af din butik eller dit firma


Facadeskiltningen skal derfor tilpasses til, det signal du ønsker at sende til dine kunder, skal være i harmoni med den bygning, de skal på.
 
Facadebogstaver er et elegant alternativ til pladeskilte, og nyder på grund af det visuelle udtryk stor goodwill hos godkendende myndigheder. Du kan få vores facadebogstaver leveret med indbygget diode/LED-lys, der giver firmanavnet et flot skær, når mørket falder på.

Vi er klar til at hjælpe
Ring 62 21 92 00

Det er da værd at skilte med
alt det du er god til?